Information till registrerad gällande behandling av personuppgifter

Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner har gemensam IT-avdelning med ett gemensamt e-postsystem. Personuppgiftsansvarig för den kommun du varit i kontakt med finns i den specifika kommunen. Nedan finns länkar som hänvisar dig till respektive kommun, där du kan läsa mer om hur de hanterar dina personuppgifter.