Rutin för energisnålare arbetsplats

Bakgrund och syfte

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen. Här hittar du information om läget, varför vi behöver minska elanvändningen och hur du kan bidra.

Varför ska vi använda mindre el?

Kriget i Ukraina har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det. För att förbättra situationen behöver vi alla hjälpas åt att minska elanvändningen. Här är tre anledningar:

Vi dämpar elkostnaderna

För många är de höga elpriserna en tuff utmaning. Genom att använda mindre el kan du spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar dessutom generellt priset i en positiv riktning.

Vi minskar risken för elbrist i vinter

När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling, som orsakas av att användningen överskrider det vi kan producera och importera. Vi måste agera idag för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför vintern, när läget kan bli mer ansträngt.

Vi visar solidaritet

Genom att använda mindre el hjälper vi varandra i Sverige. Men vi hjälper också våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till minskat behov av fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.

Målgrupper

- Anställda
- Politiker
- Anställda vid kommunala bolag som har IT-tjänst från SML-IT
- LOV-utförare

Utförande

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. För nu räknas varje kilowattimme. Det spelar lika stor roll vad du gör hemma som vad du bidrar med på jobbet. Rekommendationerna är enkla, men effektiva.

  • Stäng av din dator efter avslutat arbetspass. Glöm inte heller att släcka lamporna när du lämnar rummet.
    Använd en grenkontakt, gärna med knapp, för dina digitala verktyg och skrämar. Slå av strömmen via knappen efter avslutat arbetspass. Då blir din arbetsplats både brandsäkrare och energisnålare.
  • Aktivera automatisk skärmsläckning vid inaktivitet. Detta gör du genom att gå till datorns inställningar -> energialternativ -> vid elnätsdrift stängs den av efter -> välj 10min eller längre utifrån dina behov.
  • Distansmöten sparar energi. Fundera en stund till på om sammanträdet du planerar behöver ha alla deltagare fysiskt närvarande eller inte. En tumregel är att om mötestiden är kortare än resvägen bör deltagaren ansluta på distans.
  • Skriv ut färre papperskopior. Det går åt mycket onödig energi och resurser när man skriver ut handlingar som redan existerar i digitalt format. Arbeta digitalt om du inte måste ha en papperskopia.

Om du vill veta mer kan du vända dig till energimyndighetens hemsida. Klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att läsa mer om hur du kan minska elanvänvändning och energieffektivisera.